Tájékozódási futás a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

Köszönettel tartozunk a tájfutást népszerűsítő kollégának, aki évről évre megkeres bennünket és megismerteti diákjainkat ennek a sportnak a szépségével. Ebben az évben az időjárás sajnos a tornaterembe szorította a szervezőket.
A téri tájékozódás mellett segíti a logikus gondolkodást, mivel párokban végezték, segíti a közösségi összetartozás érzését. Felkészít a szabadon végzett tájékozódási futásra, ami gyönyörű természeti környezetben valósul meg. Természetes és nem utolsó sorban a mozgás öröme, a szabadidő hasznos eltöltésében is nagy örömet jelent. Kiegészült a futás az öttusázók lézerpisztoly kipróbálásával és versenyével. Ez a fegyver nem veszélyes, de hatalmas élményt szerzett a tanulóknak.

Egyszerre egy osztály tartózkodott a tornateremben és óránként váltogatták egymást.

Köszönet az oktatónak, aki nagy odaadással tartja minden évben ezeket az órákat és több éves együttműködés van már közöttünk, amit szeretnénk ha a jövőben is folytathatnánk.

Sontra László
testnevelő

Kedves Szülők!

A COVID-19 járványügyi helyzet jelentős romlása miatt a járványügyi intézkedéseink is folyamatosan változnak.
Az alkalmazott 2 helyen lázmérőzéssel és kézfertőtlenítéssel történő beléptetés és a napi folyamatos fertőtlenítés mellett fokozatosan figyelünk a 1,5 m-es távolságtartásra. Ez utóbbi iskolai működés során nehezen tartható be teljes körűen. Ezért minden épületben tartózkodó gyermek és felnőtt számára a közösségi térben (folyosó, aula, lépcsőház, tanári, irodák) kötelező a helyesen felhelyezett arc-és szájmaszk viselése, a tantermekben a pedagógus kérése esetén kötelező a maszk használata.
Az EMMI intézkedési tervének a módosításaiból kigyűjtöttük a szülőket érintő legfontosabb protokoll elemeket (A korábbiak továbbra is érvényesek.)

– Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével

– Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

– Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk felfüggeszteni.

– Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

– Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

– Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Iskolakezdés a Rákócziban

Szeptember elsején az udvari tanévnyitón az igazgatónő elmondta, hogy „hiányoztatok, már nagyon vártunk benneteket”. Közel 6 hónapja nem találkoztunk személyesen a diákok nagy részével. Nagy izgalommal és a járványügyi helyzetnek megfelelően felkészülve vártuk az első tanítási napot. Természetesen a gyerekek is nagy várakozással, a szülők pedig érthető aggodalommal tekintettek a kezdésre.

A járványügyi protokoll kialakítása és működtetése során szorosan együttműködünk az EMMI-vel, a Sárospataki Tankerületi Központtal és Sárospatak Város Rendelőintézetével. Minden előírást betartva fertőtlenítünk, a belépés lázmérés és kézfertőtlenítés után lehetséges. Az iskolát csak egészséges gyerek és felnőtt látogathatja! A tanulói keveredés csökkentése érdekében az épületben az első bejáratot és a lépcsőt az alsósok, a hátsót a felsősök használják. Igyekszünk a lehetőségekhez mérten a teremben, a szünetek rendjében és az étkezésnél is a távolságtartást biztosítani. Az épületet 8 órától zárva tartjuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok diák maszkot hordott, ennek használata ajánlott,  családi döntés alapján történik. Fontos, hogy a maszk használata szabályos legyen, teljesen fedje az orrot és a maszkot egymás között nem szabad cserélni. Megmutatjuk, hogy a szemüvegesek hogyan kerülhetik el maszk viselés során a szemüveg párásodását. A krónikusan beteg tanulóknak biztosítjuk az online tanulást. A szülőknek kérdőívet adtunk ki az esetleges külföldi tartózkodás jelzéséhez. Felkészülve az esetlegesen bevezetendő digitális oktatás megkönnyítése érdekében a tavaly kialakított TEAMS rendszer hozzáférését minden tanuló számára biztosítjuk, ehhez szülői nyilatkozatokat küldtünk ki. Amint beindul a KRÉTA levelezőrendszere, erről részletes tájékoztatót adunk a szülők számára. Várjuk a szülőktől a kérdőívek, nyilatkozatok gyors visszajuttatását. Az épületbe csak az elsős másodikos szülők jöhetnek be, a jövő héten már ők sem. A szülőkkel a kapcsolattartást főképp telefonon és digitálisan szeretnénk folytatni, személyesen csak nagyon indokolt esetben és egyeztetett módon. Várjuk a szülők jelzéseit minden fontos, gyermekét érintő kérdésben. Iskolaegészségügyi szűrések, vizsgálatok természetesen továbbra is működnek az iskolában, szeptemberben, októberben a hatodikosok és a hetedikesek kapnak oltásokat. Oltás során a maszk használata kötelező.

Az épületbe érkező külsősök számára a maszk viselése kötelező.
Ezek az intézkedések mindnyájunk számára a koronavírus fertőzés megelőzését szolgálja, ami mindenkinek legfőbb érdeke, ezért kérjük, hogy tartsa be azokat mindenki.
A járványügyi intézkedések mellett ugyanúgy figyelünk az oktatás-nevelés magas szakmai színvonalának megtartására. Ebben az évben az első és az ötödik évfolyam az új NAT szerint halad. Az éves programunkban sok-sok érdekes, élményt adó alkalmat terveztünk.

Szeptember elsejétől iskolaőr segíti a munkánkat.

Mindenkinek sikeres új tanévet és jó egészséget kívánunk!

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

Kedves Szülők!

Eljött a várva várt pillanat! A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 2020/21-es tanév tanévnyitó ünnepségét 2020. szeptember 1-jén 8 órától tartja az iskola udvarán, melyre minden diákot ünneplőbe öltözve szertettel várunk. Kérjük a Szülőket, a járványhelyzetre való tekintettel az évnyitón ne vegyenek részt!

Rossz idő esetén a tanévnyitó ünnepség az első évfolyamosok és szüleik számára (tanulónként 1 fő) az aulában, a többi évfolyam számára az osztályteremben iskolarádión keresztül lesz megtartva.

Az 1-2. évfolyamosok 1-1 szülői kísérettel jöhetnek. A szülőket kérjük, viseljenek szájmaszkot!

Az iskolát az alsó tagozatosok a főbejáraton, a felsősök az udvaron keresztül (a hátsó bejáraton) közelítsék meg! Mind a két helyen hőmérséklet ellenőrzés és kézfertőtlenítő használatára kerül sor.

Kérjük a szülőket, beteg gyermek ne jöjjön iskolába! Vigyázzunk egymásra, magunkra!

Szegedi Istvánné
intézményvezető