Tanévzáró helyett…

Kedves tanulók, diákok, szülők, kollégák!

Minden évnek megvan a maga nehézsége, de úgy gondolom a 2019/20-as tanév kihívásai mindent felülírtak.

Azonban ne szaladjunk ennyire előre. A tanévet a teljes felső tagozat erdei iskolában kezdte Mátrafüreden, ahol lehetőség volt a természeti értékek megismerésére, megóvására, a hagyományok ápolására, sportolásra. Az egyhetes táborozásról élményekben gazdagon tértek haza tanulóink.  A tanévben kiemelkedően működtek szakköreink (robotika, rajz, művészeti…). Nemzeti ünnepeinkről színvonalas műsorokkal emlékeztünk meg. Bekapcsolódtunk a meghirdetett tanulmányi versenyekbe, részt vettünk a diákolimpiákon. A 8. évfolyamos tanulóink pályaválasztását üzemlátogatásokkal, pályaválasztási előadások szervezésével segítettük. Pedagógusaink módszertani megújulásának folytatásaként az idei tanévben is továbbképzéseken vettek részt. A pályázatok megvalósítása folyamatosan zajlott, új pályázatok megírására is sort kerítettünk. Sikeres beiskolázási programunknak köszönhetően két első osztályt indítunk a 2020/21-es tanévben.

2020. március 16-a gyökerestől megváltoztatta az iskolák, családok életét, elkezdődött a digitális oktatás, amely nem volt egyszerű. Sok-sok nehézséggel néztünk szembe, de nem csak mi pedagógusok, hanem a szülők is, akik kiváló partnereinknek bizonyultak ennek az oktatási formának a sikeres megvalósításában. Közös célként fogalmaztuk meg diákjaink tanulásának legoptimálisabbá tételét. A kezdeti útkeresés bizonytalanságai után mindenkinél kialakult egyfajta jól működő digitális napirend. Minden szülőnek köszönöm együttműködő, fáradtságos és áldozatos munkáját, melyet gyermeke előrehaladásáért tett.

A tanárok, szülők, diákok kiemelkedő együttműködésének köszönhetően eredményes tanévet zárhattunk.

363 tanuló kapott év végi bizonyítványt. Az alsó tagozaton 57 fő,  a felső tagozaton 25 fő kitűnő. 31 tanuló jeles eredménnyel zárta a tanévet.  Igazgatói dicséretben 42 fő részesült, tantárgyi dicséretet 84 fő kapott.

Lukács Lili Eszter 8.b osztályos tanulónk nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet.

Iskolánk a nyolcadik évfolyam befejezésekor külön díjban részesíti azokat a diákjait, akik példamutató magatartásukkal, kiváló tanulmányi, verseny és sport eredményeikkel, közösségi munkájukkal népszerűsítették hírnevünket. Ebben a tanévben a Rákóczi emlékérmet Ignác Viktória 8.a, Jaskó Emőke 8.b, Lukács Lili Eszter 8.b osztályos tanulók vehették át.

„Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? idézetével kívánok mindenkinek tartalmas vakációt.

Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!”

Találkozunk szeptemberben!

Szegedi Istvánné
igazgató

Kitűnő tanulóink:

Barabás Korina 1.a
Galyas Dávid 1.a
Nagyházi Zsolt 1.a
Szajcz Balázs 1.a
Tomkó Donát Attila 1.a
Vitányi Gábor 1.a
Bényei Luca 1.b
Botond Vince 1.b
Braun Dávid 1.b
Kozma Erik 1.b

Mizsák Benett 2.a
Smidt Balázs 2.a
Szemán Marcell 2.a
Urbán Zoárd András 2.a
Bettenbuch Luca 2.b
Bodnár Balázs Bence 2.b
Keczeli Réka 2.b
Kovács Zétény 2.b
Metz Bálint 2.b
Osztroha Áron 2.b

Gombár Dóra 3.b
Porszka Péter 3.b
Kassai Kinga 3.b
Samók Boglárka 3.b
Kerchner Martin 3.b
Sulyok Márton 3.b
Kerékgyártó Tamara 3.b
Kertész Bence 3.b
Kozma Roland 3.b
Lukács Boglárka 3.b

Kerchner Marcell 5.a
Osztroha Máté 5.a
Nezáczki Kata 5.b
Sajószegi Lilla 5.b
Sztankó Júlia 5.b
Bódi Hanna 6.a
Brandhuber Milán 6.a
Feke Boglárka 6.a
Frikker Eszter 6.a
Hersmann Panna 6.a

Samók Levente 1.b
Stumpf Emma Bíborka 1.b
Stumpf Emma 1.b
Szatmári Emese 1.b
Üveges Tamás 1.b
Vigh Norina 1.b
Érháti Heidi 2.a
Kerchner Márk 2.a
Kovács Luca Eszter 2.a
Lukács Gábor András 2.a

Pénzes Júlia 2.b
Sajószegi György 2.b
Sereg Liza 2.b
Frankó Iván 3.a
Lukács Levente Péter 3.a
Sütő Benett 3.a
Beke Tünde 3.b
Molnár Kinga 3.b
Csikó Bence 3.b
Nagy Balázs 3.b

Matisz Péter 3.b
Vigyikán Vanda 3.b
Bódi Nelli 4.b
Hudák Dorka 4.b
Némethy Kornél 4.b
Sulyok Lőrinc 4.b
Szabó Kata 4.b
Frikker Fanni 5.a
Hmelyovszki Lili 5.a
Kádár Zoé 5.a

Jeszenszki Lili 6.a
Kubák Soma 6.a
Rajna Eleonóra 6.a
Sütő Réka 6.a
Sipos Noémi Eszter 6.a
Füssi Nagy Csongor 6.c
Fodor Áron 7.a
Balla Csaba 7.d
Fischinger Boglárka 7.d
Frei Kata Dóra 7.d
Karajz Dalma 7.d
Lukács Lili Eszter 8.b

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A tanév hátralévő eseményeit a következő módon szervezzük meg:

 • Ballagás online módon 2020. június 13-án 10.00 órától a YouTube
  csatornán (Hegyalja Televízió).
 • Tanévzáró ünnepséget nem szervezünk.
 • A gyermekek június 16-án – a KRÉTA felületen – ismerhetik meg a
  2019/2020. tanév végi érdemjegyeiket.
 • Azok a tanulók, akik szeretnék átvenni a bizonyítványukat az alábbiak
  szerint tehetik meg:
   június 18. 9.00 óra – 8.a
   június 18. 10.00 óra – 8.b
   június 22-én 9.00 – 11.00 óra – 5. évfolyam
   június 22-én 11.00 – 13.00 óra – 6. évfolyam
   június 23-án 9.00 – 11.00 – 7. évfolyam
   alsó tagozatosok a tanítókkal való egyeztetés alapján.
 • Az oklevelek és jutalomkönyvek átadására a 2020/21. tanév tanévnyitó
  ünnepségén kerül sor.

Mindenkinek balesetmentes, szép nyarat kívánunk!

Kedves Szülők!

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tájékoztatója alapján az iskolákban a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, a tanév hossza nem változik. Azonban június másodikától, ha az intézmény és a pedagógusok szükségét látják, kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést már tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért, felzárkóztató jelleggel az iskolákban.

A pedagógusok jelzése alapján postai levélben név szerint, meghatározott időpontban hívjuk be azokat gyerekeket, akiknek a felzárkóztatását a pedagógusok szükségesnek látják. Ezeket a foglakozásokat egyéni vagy kiscsoportos jelleggel szervezzük meg, szigorúan betartva a járványügyi előírásokat. Biztosítjuk a kézfertőtlenítést, a maszkot és az előírt fizikai távolságtartást. Az étkezés az eddigi igénybejelentés alapján történik.

Az év végi veszélyhelyzetre vonatkozó teendőkről, megoldásokról hamarosan részletes tájékoztatást küldünk.

Ismételten köszönjük azt az áldozatos munkát, amit a tantermen kívüli oktatás segítése érdekében tesznek a gyermekük haladása érdekében.

További kitartást és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel: Szegedi Istvánné
intézményvezető

Új digitális platform a Rákócziban

A tantermen kívüli oktatásban a tanulásnak csupán három eleme maradt érintetlen: a tanuló, a pedagógus és közös céljaik. Így a pedagógus és a tanuló együttes munkáján, valamint a szülői támogatáson múlik az, hogy mennyire lesz sikeres az elkövetkezendő hetekben, esetleg hónapokban a tanulás, és ezzel együtt a tanulók előrehaladása. A fizikai találkozások tilalma egyben azt is jelenti, hogy a tanulókkal való kapcsolat lehetősége is a digitális megoldásokra korlátozódik. Az elmúlt hetek megfeszített, kreatív és lelkiismeretes közös munkája megmutatta nekünk, hogy a rengeteg digitális anyag, módszer, ötlet alkalmazásának sikere mennyire függ a kommunikációs csatornáktól. Kezdettől egységesen a KRÉTA felületén adjuk a házi feladatokat. Nagyon sok mindent tud a KRÉTA, de nem mindent, ezért több osztály a Google Classroom segítségét is igénybe veszi. Nagyon hiányzott egy olyan platform, amelyen a teljes tantestület online értekezletet és egyéb formákban is tudja a kapcsolatot tartani; anyagokat, alkalmazásokat megosztani és egyben a tanulócsoportokat is bevonhatja. Nekünk alapos előkészület, ráhangolódás mellett a legmegbízhatóbb és legsokoldalúbb lehetőségnek az Office 365 Teams rendszere bizonyult. A kezdő lépésekben az EFOP-3.2.3. pályázati mentorunk, az egyik Twinning Nagykövet segített webináriumi képzésekkel, amik a jövő héten is folytatódnak. Már második hete használjuk, csak jó tapasztalatunk van vele. Diák próbacsoporttal is teszteljük a rendszert, mielőtt élesben tartunk órát a csoportoknak. A Microsoft Tisztaszoftver keretében a pedagógusok és diákok számára a letöltés és a telepítés ingyenes. A KRÉTA rendszer, mint alap továbbra is működik.

6 nap Trianon nélkül

Iskolánk 2.220.000 Ft összegben sikeresen pályázott a HAT-18-01-0325 Határtalanul programban. Így 37 tanuló és 4 pedagógus utazhatott a varázslatos  Erdélybe 2019. június 2-án. A pályázat címe: “Szülőhazám, te szép Magyarország!”. 

A diákok és kísérőik színes programokon keresztül ellátogattak Koltóra, Kolozsvárra, Gyergyószentmiklósra, a Gyilkos-tóhoz, a Békás-szoroshoz, Gyimesbükkre, Csíksomlyóra, Csíkszeredára, Parajdra, Korondra, Farkaslakára, Szelykefürdőre, Székelyudvarhelyre, a  Medve-tóhoz, a Tordai-hasadékhoz, Torockóra. Az utazás egyik eleme a gyergyócsomafalvi iskola meglátogatása volt, ahol baráti kapcsolatokat alakíthattak ki diákjaink a kint élő magyar gyerekekkel. Itt és Gyergyóalfaluban mutattuk be a nemzeti összetartozás napi megemlékezésünket, amely minden szívet megérintett. A tekerőpataki iskolába pedig itthon gyűjtött könyveket, saját készítésű ajándékokat vittünk.

Úgy jöttünk haza a hat nap után, hogy oda feltétlenül vissza kell még mennünk máskor is.

Császár Erika
tanár

Kedves Szülők!

A 7/2020.(III.25.) EMMI határozat alapján a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a 2020/2021-es tanévre az első osztályos gyermekek beíratásának időpontjai:
2020. április 6-24. között folyamatosan

 • telefonon:
  • 06-47/312-622
  • 06-20/923-3662 (Szegedi Istvánné)
  • 06-20/918-4934 (Császár Erika)
  • 06-20/923-1487 (Szegediné Gonda Zsófia)
 • e-mailben (rakocziiskola@sarospatak.hu) szándék-nyilatkozat megküldésével (IDE kattintva tölthető le)

2020. április 23. (csütörtök) 8-16 óráig
2020. április 24. (péntek) 8-16 óráig

 • indokolt esetben személyesen (előre egyeztetett időpontban)

2020. április 28. – május 21. között folyamatosan

 • e-KRÉTA rendszeren keresztül

2 első osztály indítását tervezzük:

1.a       Jaskóné Jeszenszki Mária – Perge Ákos
1.b       Csikóné Magosányi Edit – Juhász Adrienn

Iskolánk április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette. A gyermek felvételét követően erről írásban értesítjük a szülőt.

Felvételi körzet: SÁROSPATAK

Ha a szülő nem a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti, kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését április 24-ig elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen értesíteni köteles mindkét iskolát! A nyilatkozat tartalmazza a gyermek adatait, a választott iskola nevét. (Nyilatkozat IDE kattintva tölthető le!)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok pótlólagos leadására a 2020/2021-es tanév kezdetekor lesz lehetőség:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek lakcímkártyája
 • Óvodai szakvélemény
 • SNI-s gyermeknél a Szakértői Bizottság véleménye
 • TAJ kártya
 • Diákigazolvány igényléséhez NEK-adatlap, amit az Okmányirodában készítenek

Bővebb információ telefonon kérhető a 47/212-622-es számon munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között.

Az iskola honlapján (http://rakoczi-sp.sulinet.hu) és az iskola ajtaján folyamatos tájékoztatást adunk.

SZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOKAT!

Sárospatak, 2020. április 20.

Szegedi Istvánné
intézményvezető

Hogyan zajlik a digitális oktatás a Rákócziban?

Éppen ma egy hónapja, hogy a tantermen kívül kell biztosítanunk nemcsak az oktatást, de vele együtt a gyerekek nevelését is. Kezdettől fogva folyamatos párbeszéddel alakítottuk ki és fejlesztjük az online tanítás-tanulás megnyugtató kereteit. A feladat óriási, hiszen ilyen körülmények között még sem pedagógus, sem diák, sem szülő nem volt, és felkészülni sem tudtunk rá. Mégis nagy biztonságot ad nekünk az, hogy iskolánk az EFOP-3.2.3. számú, a  „A  digitális írástudás fejlesztéséért” című pályázat támogatásával immár 3. éve komoly képzéseket végeztünk el, és a Nemzeti Köznevelési Portál felületére digitális óravázlatokat töltünk fel. Emellett a digitális eszköz- és szoftverfejlesztés is nagyban segít most minket. Azoknak a családoknak, ahol a korlátozott eszközellátottság gond volt, vagy egy családban egyszerre akár 3 gyerek is tanul, tableteket kölcsönöztünk. Ebben a rendkívüli helyzetben egy nagyon széleskörű helyzetfelmérést végeztünk el a pedagógusok között, amiből látszik, hogy a hagyományos, de a digitális módszerek, megoldások széles tárházával folyik az oktatás. A tanulók többsége nagy motiváltsággal végzi a feladatokat. Az 1-5. évfolyamon a szülői segítség meghatározó, de a nagyobbaknál is jellemző. Itt is szeretnénk megköszönni a szülők kitartó támogatását. Ez most egy hatalmas csapatmunka. Minden nehéz helyzetnek van hozadéka, feltételezhető, hogy a tanulói önállóság, az együttműködés és a digitális innováció is ide tartozik. Mindenkinek hiányzik az iskola, nagyon várjuk, hogy a színes iskolánkban személyesen folytathassuk a munkát. Köszönjük minden környékbeli embernek, hogy ellátásunkat, főleg egészségünket biztosítják.