Pedagógusok

Intézményvezető:Szegedi Istvánné
Intézményvezető-helyettes:Császár Erika
Intézményvezető-helyettes:Szegediné Gonda Zsófia

Tanítók

Bányainé Dombi Ildikóosztályfőnök – 2.aNebuló bábjáték
Csikóné Magosányi Editosztálytanító
Dávidné Géczi Máriaosztályfőnök – 4.a
Fodorné Sütő Juditosztályfőnök – 1.bfejlesztő, Nebuló mozgásfejlesztés
Ivánné Rácz Juditosztálytanító
Jaskó Beatrixosztálytanító Nebuló bábjáték, szakvezető
Jaskóné Jeszenszki Máriaosztálytanítószakvezető
Kántor-Sikora LiliosztálytanítóNebuló mozgásfejlesztés, testnevelés
Kovácsné Spinda Ágnesosztálytanító
etika
Lipcsei Gábornéosztályfőnök – 2.betika, szakvezető
Nagy Pálma Máriaosztályfőnök – 3.aszakvezető
Noszály Kamillaosztálytanítótestnevelés
Peresné Batta Andreaosztálytanítógyermekvédelmi felelős, munkaközösség-vezető
Perge Ákososztályfőnök – 4.bNebuló sakkpalota, matematika
Sajószeginé Szentesi Renátaosztályfőnök – 1.aNebuló angol nyelv
Szebényiné Ujhelyi Ildikóosztályfőnök – 3.bmunkaközösség-vezető

Tanárok

Császár Erikaosztályfőnök – 7.dnémet nyelv
Durst Gézaosztályfőnök – 6.bkémia, természetismeret, etika
Géczi Tamásnéosztályfőnök – 5.a
munkaközösség-vezető
matematika, technika
Juhász Adriennnapközis nevelőtermészetismeret
Kanyóné Preszoly Ibolyaosztályfőnök – 8.b
munkaközösség-vezető
magyar, történelem
Kiss Gabriellaosztályfőnök – 6.aangol nyelv
Klima Beátaosztályfőnök – 6.cmagyar, német nyelv
Leitnerné Csete Andreafizika, matematika, vizuális kultúra
Lukács Juditosztályfőnök 5.b
napközis nevelő
technika és életvitel
Nagyházi Sándortestnevelés
Oláh Gáborosztályfőnök – 8.ainformatika
Dr. Perényiné Vitányi Évaangol nyelv, biológia
Polyákné Szebényi Erikaosztályfőnök – 7.a
munkaközösség-vezető
magyar,
Sontra LászlóDSE elnöktestnevelés
Szabóné Deák Sarolta
osztályfőnök – 7.c
munkaközösség-vezető
földrajz, természetismeret, könyvtár
Szegedi Istvánnématematika
Szegediné Gonda Zsófiabiológia, földrajz, természetismeret

Óraadó, áttanító tanárok

Bartus Györgynématematika
Hudák Andrástörténelem
Osztroháné Balabás Máriamatematika
Szabó Katalinének-zene